نخستین نمایشگاه صنعت نساجی و پوشاک مازندران

متقاضی گرامی!

هنگام تکمیل فرم ثبت نام اعداد را به صورت لاتین تایپ نمایید تا فرآیند ثبت نام با خطا مواجه نشود.

نام شرکت / متقاضی *
متراژ درخواستی (متر مربع) *
نام مدیرعامل *
همراه مدیرعامل *
مسئول نمایشگاه *
شماره همراه مسئول *
کد ملی مدیرعامل/شناسه ملی شرکت *
کد پستی *
تلفن *
دورنگار *
پست الکترونیکی
وب سایت
استان
شهر *
نشانی دفتر مرکزی *
زمینه فعالیت *

فایل تصویرکارت ملی مدیرعامل/مجوز معتبر *
بالا