موفقیت در نمایشگاه

در حال حاضر صنعت نمایشگاه به عنوان صنعتی پویا، چابک و موثر مورد توجه بسیاری از کشور های جهان قرار گرفته است. کشور های پیشرفته و صنعتی از این ابزار برای توسعه روز افزون جایگاه خود در تعاملات بین المللی و صدور دانش و تخصص به دیگر نقاط دنیا بهره می برند و کشورهای در حال توسعه نیز برای ارتقا موقعیت خود در ابعاد مختلف و تلاش برای پیشرفت به این صنعت روی آوردند در این میان متاسفانه کشورمان علی رغم داشتن پتانسیل ها و توانمندی هایی ارزشمند و منحصربه فرد نتوتنسته است در رقابت های نمایشگاهی به خوبی بدرخشد و از فرصت های پیش رو به خوبی استفاده نماید. تنها دلیل این امر عدم آگاهی از صنعت نمایشگاه و رویداد های نمایشگاهی است.

در این راستا و با توجه به نیاز مبرم تولید کنندگان، صادر کنندگان و فعالان صنایع کشورمان به شناخت تاثیرات صنعت نمایشگاه و هنر مشارکت در نمایشگاه های داخلی و خارجی، پیشنهاد می گردد کلاس آشنایی با صنعت نمایشگاه و اصول مشارکت موفق در رویداد های نمایشگاهی برای واحد های فعال صنعتی آن مجموعه برگزار گردد.

حضور موفق در نمایشگاه یعنی:

 • ورود به بازار های جدید

 • شناخت رقبا و نیاز بازار مصرف

 • به روز رسانی ساختار و عملکرد

 • آشنایی با آخرین پیشرفته ای فنی صورت گرفته

 • تقویت زیر بناهای لازم برای تسهیل تجارت خارجی

 • توسعه ظرفیت های تجاری شرکت های ایرانی و به تبع آن کشور

 • حضور توانمند تولیدکنندگان کشورمان در عرصه رقابت های بین المللی

 • ارتقا دانش و فرهنگ صادراتی و تجارت خارجی تولید کنندگان کشور

عناوین اصلی دوره

 • تعریف نمایشگاه و انواع آن
 • نمایشگاه: تبلیغ زنده
 • هدف از برگزاری نمایشگاه
 • مثلث طلایی نمایشگاه: برگزارکننده، مشارکت کننده و بازدیدکننده
 • سازمان های مرتبط با نمایشگاه ها
 • نقش نمایشگاه در توسعه اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی کشور‌ها
 • عوامل موفقیت در نمایشگاه
 • نحوه انتخاب یک نمایشگاه
 • نحوه حضور موفق در یک نمایشگاه :
 • اقدام قبل از حضور
 • اقدام در حین برگزاری
 • اقدام پس از برپایی
 • اصول و تکنیک های موفقیت به عنوان مشارکت کننده
 • اصول و تکنیک های موفقیت به عنوان بازدید کننده
 • اصول و تکنیک های مذاکره تخصصی در نمایشگاه
 • اصول و تکنیک های استفاده از نمایشگاه برای صادرات و توسعه تجاری خارجی
 • حفظ ارتباط مهم تر از ایجاد ارتباط
 • هنر حضور موفق در یک نمایشگاه و تاثیر آن بر دست یابی بر اهداف مورد نظر
بالا