متقاضی گرامی!

در هنگام تکمیل فیلدهای تلفن و کد ملی حتما از اعداد لاتین استفاده نمایید تا فرایند ثبت نام با خطا مواجه نشود.

ثبت نام سومین نمایشگاه مشاغل خانگی

  نام شرکت / متقاضی *
  متراژ درخواستی (متر مربع) *
  نام مدیرعامل *
  همراه مدیرعامل *
  مسئول نمایشگاه *
  شماره همراه مسئول *
  کد ملی مدیرعامل *
  کد پستی *
  تلفن *
  دورنگار *
  پست الکترونیکی
  وب سایت
  استان
  شهر *
  نشانی دفتر مرکزی *
  زمینه فعالیت *

  فایل تصویرکارت ملی مدیرعامل *

  بالا