تقویم و زمان برگزاری نمایشگاه های شرکت روشا رخداد نقش جهان

چهاردهیمن نمایشگاه بین المللی صنعت نساجی- اصفهان

زمان برگزاری: 17 تا 20 آبان ماه 1400 ساعت 10 الی 18

برگزارکننده: شرکت روشا رخداد نقش جهان

یازدهمین نمایشگاه تخصصی فرش ماشینی، موکت و کفپوش

زمان برگزاری: 17 تا 20 آبان ماه 1400 ساعت 10 الی 18

برگزارکننده: شرکت روشا رخداد نقش جهان

هفتمین نمایشگاه منسوجات اصفهان

زمان برگزاری: 17 تا 20 آبان ماه 1400 ساعت 10 الی 18

برگزارکننده: شرکت روشا رخداد نقش جهان

اولین نمایشگاه بین المللی صنعت نساجی و منسوجات و ماشن آلات مربوطه تبریز

زمان برگزاری: 26 تا 29 بهمن ماه 1400 ساعت 15 الی 21

برگزارکننده: شرکت روشا رخداد نقش جهان

اولین نمایشگاه بین المللی فرش ماشینی، موکت و کفپوش تبریز

زمان برگزاری: 26 تا 29 بهمن ماه 1400 ساعت 15 الی 21

برگزارکننده: شرکت روشا رخداد نقش جهان

بالا