اولین نمایشگاه بین المللی صنعت نساجی و منسوجات و ماشن آلات مربوطه تبریز

مقدمه

صنايع نساجي در کشورهاي توسعه يافته‌‌‌، نقش تعيين‌کننده‌اي در رشد و شکوفايي صنعتي ايفا نموده، در ايران نيز در شرايط کنوني که کشور رفع معضل بيکاري و افزايش درآمدهاي ارزي حاصل از صادرات غيرنفتي را از مهمترين اهداف اقتصادي خود قرار داده، توجه به اين صنعت  اشتغال‌زا از اهميتی خاص برخوردار است.

یادآور می شویم نمایشگاه سایتکس یکی از مطرح‌ترین رویدادهای صنعت نساجی در ایران محسوب می‌شود و بیش از 60 درصد صنایع نساجی کشور در استان اصفهان واقع شده و بدین جهت به عنوان قطب صنعت نساجی ایران شناخته می شود. نمایشگاه نساجی اصفهان همواره یکی از چند نمایشگاه صنعت نساجی بوده که در مقایسه با سایر نمایشگاه‌های مشابه نشان داده برای مباحث تخصصی در جهت رونق بخشیدن به چرخه این صنعت نقش ویژه‌ای قایل است.

بالا